Ιστολόγια

Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου συμποσίου για την εκπαιδευτική έρευνα-δράση

Διαβάστε τα πρακτικά του 2ου πανελληνίου συμποσίου που πραγματοποιήθηκε στη Φλώρινα στις 1-2 Απριλίου 2017.

Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου συμποσίου για την εκπαιδευτική έρευνα-δράση

Διαβάστε τα πρακτικά του 1ου πανελληνίου συμποσίου που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο στις 27 Ιουνίου 2015.

Νέα κυκλοφορία: Κατσαρού, Ε. (2016) .Η εκπαιδευτική έρευνα-δράση. Αθήνα: Κριτική

Διαβάστε σχετικές βιβλιοπαρουσιάσεις στα συνημμένα. 

Το επόμενο Συνέδριο του Διεθνούς Δικτύου για την Έρευνα-Δράση (CARN) στο Ρέθυμνο (Πανεπιστημιούπολη Γάλλου), 20-22Οκτωβρίου 2017

To επόμενο συνέδριο του διεθνούς δικτύου για την Έρευνα-Δράση (CARN) θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο.

2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο με θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ - ΔΡΑΣΗ: ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. 1-2 Απριλίου στη Φλώρινα

Δείτε λεπτομέρειες για το Συμπόσιο, το σκεπτικό, το πρόγραμμα, το βιβλίο περιλήψεων και άλλες χρήσιμες πληροφορίε&sigm

Βάση δεδομένων - Ιστοσελίδα πρόσβασης στις Έρευνες Δράσης που έχουν εκπονηθεί σε ελληνικά και ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια

Για να δείτε τις έρευνες δράσης που έχουν εκπονηθεί σε ελληνικά πανεπιστήμια πατήστε ΕΔΩ.Ιστοσελίδα που διαμορφώθηκε από τον μεταπτυχιακό φοιτητή του Φ.Κ.Σ. κο Πάρη Παπαϊωάννου

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου