Το ιστολόγιο του/της katsarou

Βάση δεδομένων - Ιστοσελίδα πρόσβασης στις Έρευνες Δράσης που έχουν εκπονηθεί σε ελληνικά και ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια

Για να δείτε τις έρευνες δράσης που έχουν εκπονηθεί σε ελληνικά πανεπιστήμια πατήστε ΕΔΩ.Ιστοσελίδα που διαμορφώθηκε από τον μεταπτυχιακό φοιτητή του Φ.Κ.Σ. κο Πάρη Παπαϊωάννου

ΕΤΗΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ CARN ΣΤΟ KENT ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ, 23-25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το συνέδριο πατήστε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου:
http://www.canterbury.ac.uk/health/EnglandCentreforPracticeDevelopment/CARNConference2012/home.aspx

Νέα κυκλοφορία. Βιβλίο για την ποιοτική έρευνα στην Ψυχολογία και την Εκπαίδευση

 

Νέα κυκλοφορία: «Ποιοτική Έρευνα στην Ψυχολογία και την Εκπαίδευση: Επιστημολογικά, Μεθοδολογικά και Ηθικά Ζητήματα», Επιμέλεια-εισαγωγή, Μ. Πουρκός & Μ. Δαφέρμος, Εκδόσεις Τόπος, 2010.

Η ποιοτική έρευνα στην Ψυχολογία και την εκπαίδευση απασχολεί όλο και περισσότερο την επιστημονική κοινότητα και γίνεται αντικείμενο συζητήσεων και μελετών σε πολλές χώρες. Το παρόν βιβλίο φιλοδοξεί να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη αυτού του προβληματισμού και στη χώρα μας.

Νέα κυκλοφορία. Βιβλίο για την ποιοτική έρευνα στις κοινωνικές επιστήμες.

 

Νέα κυκλοφορία: «Ποιοτική Έρευνα στις Κοινωνικές Επιστήμες: Επιστημολογικά, Μεθοδολογικά και Ηθικά Ζητήματα», Επιμέλεια-εισαγωγή, Μ. Πουρκός & Μ. Δαφέρμος, Εκδόσεις Τόπος, 2010.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου