Πολιτική

 Όλα τα άρθρα σε αυτό το περιοδικό έχουν υποβληθεί σε αυστηρή αξιολόγηση, βασιζόμενη στον αρχικό έλεγχο των εκδοτών και στις κρίσεις που κατατίθενται από δύο τουλάχιστον ανώνυμους κριτές. Οι εκδότες συνεργάζονται στενά με την συντακτική ομάδα και είναι οι τελικά υπεύθυνοι για την αποδοχή, την αναθεώρηση ή την απόρριψη των προς δημοσίευση άρθρων.