ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ορίζοντας την εκπαιδευτική έρευνα δράση στην Ελλάδα» Σάββατο 27 Ιουνίου, Ρέθυμνο.

«Ορίζοντας την εκπαιδευτική έρευνα δράση στην Ελλάδα: Στην προοπτική μιας επαγγελματικής κοινότητας εκπαιδευτικών ερευνητών» 

Σάββατο 27 Ιουνίου 2015, Ρέθυμνο. Αίθουσα 5, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου στο Ρέθυμνο

Συνδιοργάνωση:
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, ΕΚΠΑ.
Collaborative Action Research Network (CARN)