2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο με θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ - ΔΡΑΣΗ: ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. 1-2 Απριλίου στη Φλώρινα

Δείτε λεπτομέρειες για το Συμπόσιο, το σκεπτικό, το πρόγραμμα, το βιβλίο περιλήψεων και άλλες χρήσιμες πληροφορίες στη διεύθυνση: 
http://edupost.uowm.gr/wp-content/uploads/2017/03/2%CE%BF-%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1.pdf