Το επόμενο Συνέδριο του Διεθνούς Δικτύου για την Έρευνα-Δράση (CARN) στο Ρέθυμνο (Πανεπιστημιούπολη Γάλλου), 20-22Οκτωβρίου 2017

To επόμενο συνέδριο του διεθνούς δικτύου για την Έρευνα-Δράση (CARN) θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο. H υποβολή περιλήψεων ξεκίνησε. Δείτε σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου και προγραμματίστε το ταξίδι σας.

https://carnreth2017.wixsite.com/carn