Εκδοτική Ομάδα

Εκδότες

Ελένη Κατσαρού – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Βασίλης Τσάφος – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας

Συντακτική επιτροπή

Αλεξάνδρα Ανδρούσου – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας
Σοφία Αυγητίδου – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Λευτέρης Βεκρής – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Γιώργος Γρόλλιος – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
RivkaGlaubeman- University of Bar-Ilan, Israel
John Elliott – University of East Anglia, UK
Μαίρη Κουτσελίνη – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ηλίας Ματσαγγούρας - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας
BridgetSomekh - Manchester Metropolitan University, UK
Ευαγγελία Φρυδάκη - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας
Ελένη Χοντολίδου – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Βιβλιοπαρουσιάσεις

Μανόλης Δαφέρμος- Πανεπιστήμιο Κρήτης

Συνεργαζόμενοι κριτές

Μαρίνα Δεδούλη - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας
Ιωάννης Μαρμαρινός - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας
JeanMcNiff– Ανεξάρτητη Ερευνήτρια, UK
RobinMcTaggartJames Cook University, Australia
Nicole Mockler- University of Newcastle, UK
Κυριάκος ΜπονίδηςΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ζωή ΠαπαναούμΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αγγελική ΠολύζουΠανεπιστήμιο Κρήτης
Κατερίνα Σκιά - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας
Δέσποινα Σταματοπούλου – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Λεωνίδας ΣωτηρόπουλοςΠανεπιστήμιο Πάτρας
AndrewTownsend – University of Leicester, UK
Jack WhiteheadUniversity of Bath, UK
ΜιχαλίνοςΖεμπύλαςΠανεπιστήμιο Κύπρου