Βάση δεδομένων - Ιστοσελίδα πρόσβασης στις Έρευνες Δράσης που έχουν εκπονηθεί σε ελληνικά και ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια

Για να δείτε τις έρευνες δράσης που έχουν εκπονηθεί σε ελληνικά πανεπιστήμια πατήστε ΕΔΩ.Ιστοσελίδα που διαμορφώθηκε από τον μεταπτυχιακό φοιτητή του Φ.Κ.Σ. κο Πάρη Παπαϊωάννου