ΕΤΗΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ CARN ΣΤΟ KENT ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ, 23-25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το συνέδριο πατήστε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου:
http://www.canterbury.ac.uk/health/EnglandCentreforPracticeDevelopment/CARNConference2012/home.aspx